PLEN

Sprawy cywilne

Wielu pacjentów nie koncentruje się na uzyskaniu fachowej pomocy medycznej, ale na uzyskaniu pretekstu do wystąpienia o odszkodowanie. W tym zakresie istotne jest szybkie zidentyfikowanie takiego „pacjenta” oraz podjęcie adekwatnych kroków prawnych.

Naszym celem jest przed-procesowe wykazanie bezzasadności roszczeń, zniechęcenie do występowania przeciwko lekarzowi, ale jeżeli okaże się to konieczne, to wsparcie prawne w toku postępowań sądowych,czy też przed komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

31-517 Kraków, ul. Olszańska 19, tel: +48 12 415-31-99, fax: 12 415-97-15