PLEN


Kontakt

Firma Prawnicza Ochalik & Michalczyk
Adwokacka Spółka Partnerska

ul. Olszańska 19
31-517 Kraków

Jesteśmy zarejestrowani w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000243352, a nasze akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS

tel. +48 12 415-31-99
fax +48 12 415-97-15

office@om.mail.pl
31-517 Kraków, ul. Olszańska 19, tel: +48 12 415-31-99, fax: 12 415-97-15